Friday, August 20, 2010

MUHAMMAD HISYAM BIN ZAKARIA 204159

LANGKAH MEMBINA KEYAKINAN DIRI


(1)YAKIN

Kita mesti yakin kita berkuasa menentukan imej diri kita sendiri.

Ini kerana bagi membina keyakinan diri kita sendiri hanya kita boleh

menetukan bagaimana kita mahu melihat diri kita.Pakar psikologi

mengatakan bahawa keyakinan diri kita adalah apa yang kita fikirkan.


(2)MATLAMAT HIDUP

Jangan sesekali membiarkan orang lain menentukan matlamat hidup kita.

Ini kerana kita tidak sepatutnya berpandukan diri kita dengan pendapat

orang lain.Oleh itu bagi menunjukkan bahawa kita seorang yang berkeyakinan

kita perlu menentukan matlamat hidup kita sendiri.


(3)IKTIRAF KEUPAYAAN DIRI DAN BAKAT

Kita seharusnya mengiktiraf keupayaan dan bakat yang ada pada diri kita.

Contohnya apabila kita mendapat kejayaan kita seharusnya terima kenyataan

bahawa kejayaan yang diperolehi adalah kerana kita yakin yang kita berhak

memperoleh kejayaan tersebut


(4)OPTIMISTIK

Anda seharusnya tonjolkan sikap optimistik apabila bekerja dalam kumpulan

baik terhadap kejayaan diri sendiri mahupun kejayaan pada kumpulan.Ini kerana

dapat meningkatkan sifat kepimpinan pada diri kita.


(5)PERHATI DIRI SENDIRI DENGAN ORANG LAIN

Bagi meningkatkan keyakinan diri amat perlu kita membandingkan diri kita dengan

orang lain.Perbuatan ini akan menimbulkan kesan positif kepada anda.Contohnya

anda akan berusaha meningkatkan keyakinan,kepintaran,dan sebagainya agar

lebih baik dari orang lain.

No comments:

Post a Comment